Kategorier
Uncategorized

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL.  Årsmøtet avholdes:

  • Tid: tirsdag 8. mars kl. 16:00 – ca 18:00 (max)
  • Sted:  NTNU Technology Transfer AS, Dybdahlsgården, Dybdahls veg 3-5 N, 2. etg. OBS Nye lokaler. Ved rundkjøringen ovenfor Lerkendal stadion.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes  styre@bil.ntnu.no  seinest 14 dager før,  dvs. tirsdag 22. februar (gjerne før). Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli kunngjort seinest éi uke før årsmøtet.

Informasjon:

  • Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Innkallingen vil senere bli sendt til alle registrerte medlemmer på Spond. Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjettet.
  • For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
  • Valgkomiteensforslag legges fram på årsmøtet. Gruppeledere må skaffe egen etterfølger dersom de trekker seg.
  • Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Sakspapirer til årsmøtet, foreløpig liste:

Innsendte forslag for behandling på årsmøtet:

Forslag om styrehonorar (fra J. E. Kofoed)
Forslag om medlemsansvarlig i styret (fra styret)


Fullstendig saksliste med elle sakspapirer sendes i endelig innkalling seinest ei uke før årsmøtet og publiseres her på ntnubil.no

Mvh. styret

(oppdatert 10.feb.21)