Medlemskap

NTNU-BIL har to kategorier medlemskap:

 1. Medlemskap uten adgang idrettsbyggene.  
  Dette er medlemskap uten medlemskort og kontingent betales gjennom Spond, se nederst på denne siden. Passer best for aktive i diverse uteidretter eller dersom man av andre grunner ikke bruker idrettsbyggene.
 2. Medlemskap med adgang idrettsbyggene (Gløshaugen, Dragvoll, Solsiden).
  SiT-adgangskort kjøpes på SiTs nettsider eller i resepsjonen i et av idrettsbyggene. Ved kjøp av treningsmedlemskap i SiT av type “Ansatt 12 mnd binding” er medlemskap NTNU-BIL inkludert. OBS: «Ansatt uten binding» og «Ansatt drop-in» inkluderer ikke NTNU-BIL medlemskap, heller ikke annen gruppe som f.eks. Studenter eller Eksterne.
  Kortet gir fri adgang til idrettsbyggene til enhver tid, også til mosjonspartier/aerobic/spinning med instruktører. 

Ett medlemskap gir adgang til deltakelse i alle grupper i NTNU-BIL.

Inn- og utmelding

Innmelding via innmeldingsskjemaet (kun for nye medlemmer). Også mulig via ei gruppes Spondside (se under hver gruppe). For Kategori 2 (SiT – Ansatt med binding) gjelder kjøp av SiT-adgangskort som innmelding. Vil du i tillegg tilknyttes en gruppe, må du melde deg på gruppas Spondside eller innmeldigsskjemaet.
Utmelding via gruppenes Spond-sider eller ved melding til gruppeleder eller styreleder. Ikke-betalt kontingent over to år betraktes også som utmelding.

Kontingentperiode

En kontingentperiode er ett år fra 1. jan. til 31. des.
For medlemmer i Kategori 1 gjelder medlemskapet fra de melder seg inn og så lenge kontingenten betales (se nedenfor). For medlemskap av Kategori 2 betaler man månedsvis beløp til SiT som inkluderer medlemskap. Man kan starte og avslutte medlemskapet når man ønsker, men må følge SiTs bindingsregler.

Hvem kan bli medlem

Følgende kategorier kan bli medlem av NTNU-BIL:

 • Ansatte ved NTNU.
 • Ektefelle/samboer av ansatte ved NTNU, såfremt de ikke har et bedriftsidrettslag ved den bedriften hvor ektefellen/samboeren jobber.
 • Andre personer som har sitt daglige virke ved NTNU.
 • Personer som sorterer inn under Bedriftidrettskretsens dispensasjonsregler.

Kontingentstørrelse og betaling av kontingent

 • Kontingentens størrelse bestemmes av årsmøtet i NTNU-BIL og er for tiden 250 kr/år
 • Kategori 1. Kontingenten betales etter tilsendt betalingsforespørsel gjennom Spond i februar. Hvis betaling i Spond ikke er mulig/ønsket kan du be kasserer om å få tilsendt faktura. Medlemmer som melder seg inn gjennom året får tilsendt krav etter innmelding. Ved innmelding etter 1. oktober betales ikke kontingent før kommende kalenderår (februar).
 • Kategori 2. Kontingenten er betalt gjennom de månedlige trekk som SiT foretar ifølge avtalen mellom SiT og medlemmet. Prisene for ansatte kunngjør SiT her og er 225 kr/mnd per januar 2022, pluss 50 kr én gang i året. Dette beløpet inkluderer altså månedsvis medlemskap til NTNU-BIL. Tilleggsfakturaen på 50 kr er nærmere forklart HER.