Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2023: Protokoll

Årsmøtet NTNU-BIL ble avholdt man 13. mars kl. 16-18.

Underskrevet protokoll fra årsmøtet.

Med vennlig hilsen  styret

Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2023: Agenda og papirer

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL.

Styret har innen fristen 27. februar ikke mottatt saker som ønskes å tas opp på årsmøtet.

Agenda årsmøte (etter NIFs norm):

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av forretningsorden
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandling av årsberetning fra styret og grupper
  Kun følgende grupperapporter presenteres i detaljer:
  Fotball, Innebandy, Ski
 9. Behandling av regnskap i revidert stand
 10. Behandling av forslag og saker:
  Utgår – ingen saker innmeldt
 11. Fastsette medlemskontingent – Styret foreslår uendret 250 kr
 12. Fastsette treningsavgift – Utgår
 13. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett
 14. Behandling av bedriftsidrettslagets organisasjonsplan – Utgår
 15. Valg:
  15.1 Styreleder
  15.2 Nestleder
  15.3 Øvrige styremedlemmer – 2 stk: kasserer, styremedlem.
  (2 styremedlemmer ikke på valg)
  15.4 Varamedlem til styret. Ikke på valg
  15.5 Kontrollutvalg – To medlemmer, ikke på valg
  15.6 Kontrollutvalg – varamedlem
  15.7 Representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett
     Det foreslås at styret gis fullmakt til å oppnevne representanter
  15.8 Valgkomite – leder
  15.9 Valgkomite – medlem
  15.10 Valgkomite – varamedlem

Sakspapirer til årsmøtet:

Informasjon:

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

OBS: Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjett.

Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

Oppdatert sist 4. mars 2023 og 12. mars

Kategorier
Uncategorized

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL

 • Tid: mandag 13. mars kl. 16:00 – ca 18:00.
 • Sted:  NTNU Technology Transfer AS, Dybdahlsgården, Dybdahls veg 3-5 N, 2. etg, inngang fra Dybdahls veg.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes  styre@bil.ntnu.no  seinest 14 dager før,  dvs. mandag 27. februar (gjerne tidligere). Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli kunngjort her på ntnubil.no seinest éi uke før årsmøtet.

Informasjon:

 • Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Innkallingen vil senere bli sendt til alle registrerte medlemmer på Spond. Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjett.
 • For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
 • Valgkomiteensforslag legges fram på årsmøtet. Gruppeledere må skaffe egen etterfølger dersom de trekker seg.
 • Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Sakspapirer til årsmøtet, lenker oppdateres etterhvert:

Innsendte forslag for behandling på årsmøtet:

(kommer)

Velkommen til årsmøtet!

Mvh. styret

31. jan 23. Rev. sist 8. feb. 23.Kategorier
Uncategorized

Spinning på Dragvoll

Sykkelgruppa har startet opp spinningtimer i spinningsalen på Dragvoll. Til disse er velkommen alle NTNU-BIL’ere som har adgang til SiTs treningssentre (dvs. NTNU-BIL-medlemskap gjennom SiT). Tidspunktene kan variere litt, så du må legges til gruppa Spinning i Spond-NTNU-BIL for å få ukentlige invitasjoner og meldinger. Meld deg inn i gruppa ved å oppgi kode XFLFD i din Spond-app, eller følge lenken https://group.spond.com/XFLFD  Da vil du se gruppa i din Spond-app eller på spond.com. Evt. send en epost til sykkel-leder@bil.ntnu.no

Mvh Arne Mikkelsen (styreleder) og Gerit Pfuhl (spinningleder)

Kategorier
Uncategorized

SiTs faktura på 50 kr

I november 2022 blir det fra SiT sendt ut en tilleggsfaktura på 50 kr til alle medlemmer som betaler for NTNU-BIL-medlemsskapet med Avtalegiro gjennom SiT, dvs. avtale «Ansatt 12 mnd binding», 225 kr/mnd. Fakturaen sendes enten på AvtaleGiroen eller som faktura på epost/digipost.

Bakgrunnen for denne fakturaen:
NTNU-BIL er en del av NIF og må følge deres reglement. I 2019 bestemte idrettstinget at minstebeløpet for medlemsskap i et medlemsslag i NIF er på 50 kr. For å sikre at dette oppfylles bestemte SiT med nyordningen i 2021 at det må være minimum én overføring fra medlemmer på minst 50 kroner som går direkte til idrettslaget i løpet av året.

I løpet av et år betaler du 250 kr i medlemsavgift til NTNU-BIL gjennom SiT. Disse 250 kr er satt sammen av de nevnte 50 kr pluss ca. 17 kr per måned (av den faste månedlige betalingen til SiT).

Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2022: Protokoll

Årsmøtet NTNU-BIL ble avholdt tir 8. mars kl. 16.

Underskrevet protokoll fra årsmøtet

Med vennlig hilsen  styret

Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2022: Agenda og papirer

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL.

Styret har innen fristen 22. februar  mottatt to saker som ønskes å ta opp på årsmøtet, sak 10.

Agenda årsmøte (etter NIFs norm):

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av forretningsorden
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandling av årsberetning fra styret og grupper
  Kun følgende grupperapporter presenteres i detaljer: Badminton, Håndball og Golf.
 9. Behandling av regnskap i revidert stand
 10. Behandling av forslag og saker:

  10.1 Forslag om medlemsansvarlig i styret – fra styret.
  10.2 Forslag om styrehonorar – fra Jan Erik Kofoed.

 1. Fastsette medlemskontingent – Styret foreslår uendret 250 kr.
 2. Fastsette treningsavgift – Utgår.
 3. Vedta bedriftsidrettslagets budsjett
 4. Behandling av bedriftsidrettslagets organisasjonsplan – Utgår
 5. Valg:
  15.1 Styreleder
  15.2 Nestleder – Utgår, ikke på valg.
  15.3 Øvrige styremedlemmer -Tre på valg, én (kasserer) ikke på valg.
  15.4 Varamedlem
  15.5 Kontrollutvalg – To medlemmer på valg, varamedlem ikke på valg

15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett:  – Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter
15.7: Valgkomite – Leder

15.8: Valgkomite – Medlem.

15.9: Valgkomite – Varamedlem

Sakspapirer til årsmøtet:

Informasjon:

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

OBS: Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjett.

Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen  styret

Oppdatert 1. mars 2022, 17. mars 2022

Kategorier
Uncategorized

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL.  Årsmøtet avholdes:

 • Tid: tirsdag 8. mars kl. 16:00 – ca 18:00 (max)
 • Sted:  NTNU Technology Transfer AS, Dybdahlsgården, Dybdahls veg 3-5 N, 2. etg. OBS Nye lokaler. Ved rundkjøringen ovenfor Lerkendal stadion.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes  styre@bil.ntnu.no  seinest 14 dager før,  dvs. tirsdag 22. februar (gjerne før). Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli kunngjort seinest éi uke før årsmøtet.

Informasjon:

 • Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Innkallingen vil senere bli sendt til alle registrerte medlemmer på Spond. Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjettet.
 • For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
 • Valgkomiteensforslag legges fram på årsmøtet. Gruppeledere må skaffe egen etterfølger dersom de trekker seg.
 • Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Sakspapirer til årsmøtet, foreløpig liste:

Innsendte forslag for behandling på årsmøtet:

Forslag om styrehonorar (fra J. E. Kofoed)
Forslag om medlemsansvarlig i styret (fra styret)


Fullstendig saksliste med elle sakspapirer sendes i endelig innkalling seinest ei uke før årsmøtet og publiseres her på ntnubil.no

Mvh. styret

(oppdatert 10.feb.21)Kategorier
Uncategorized

Nye websider

Vi har flyttet websidene våre til en adresse som er enklere å huske: ntnubil.no

Sidene ligger nå hos wordpress.com