Mailinglister

Styret

Gruppeledere

Alle gruppeledere: gruppeledere@bil.ntnu.no

Disse listene er åpne lister (alle kan sende til).

Gruppeadresser

Noen få grupper bruker gruppeadressene på Sympa, men idet gruppene har gått over til Spond som informasjonskanal og medlemslister, er gruppeadresser på Sympa under avvikling.

Følgende gruppelister eksisterer nå på Sympa:

Disse listene kan brukes for å sende ut informasjon til hele gruppa som helhet, dvs. til alle som ar abonnert på lista. Listene er lukket, dvs. du må være medlem på lista for å sende melding. For innmelding på liste, se nedenfor.

Andre grupper bruker Spond som informasjonskanal (men også gruppene listet over). For innmelding i NTNU-BIL og Spond, bruk dette skjemaet. For innmelding til ei gruppe uten å være medlem NTNU-BIL, se Spond-innmeldingskode på hver gruppeside.

Noen grupper bruker Spond minimalt som informasjonskanal, og har andre kanaler, f.eks. Facebook (bl.a. handball).

Innmelding til ei gruppeliste på Sympa:

Send en blank melding til <listenavn>-subscribe@bil.ntnu.no
For eksempel: sykling-ntnu-subscribe@bil.ntnu.no
uten noe tekst i tittel(subject). (Gjelder ikke styre og gruppeldere.) Etter godkjenning fra listeeier blir du innskrevet og får tilsendt en bekreftelse.

Utmelding fra ei gruppeliste på Sympa:

Send en blank melding til <listenavn>-unsubscribe@bil.ntnu.no
For eksempel: sykling-ntnu-unsubscribe@bil.ntnu.no
uten noe tekst i tittel(subject). Du får tilsendt bekreftelse.

Hvem står på Sympa-listene?

På nettsida https://lists.ansatt.ntnu.no/sympaview/ kan du se hvilke sympa-lister ved NTNU som du er medlem av og se hvilke lister som fins. Du kan også sende meldinger. Til åpne lister kan du også foreta av- og påmelding. Siden krever pålogging med vanlig NTNU-brukernavn/passord. Trykk ? oppe til høyre for hjelp.

Mer avansert tilgang til “Sympa” får du på nettsida https://lists.ansatt.ntnu.no/bil.ntnu.no hvor du kan logge seg inn ved NTNU-brukernavn/passord eller ved å gi en epostadresse og be om å få tilsendt passord dersom første innlogging. Hjelp til å bruke disse mulighetene https://lists.ansatt.ntnu.no/bil.ntnu.no/help/user


Svartelisting og sletting

Gjentagne retur/feilmeldinger fra en mottaker fører til at adressen slettes på lista. Husk derfor å meld inn endringer i e-post-adressen din! Evt. send melding til tilhørende <listenavn>-request@bil.ntnu.no.

Regler for bruk av epostlistene

Epostlistene er laget for at man skal kunne gi relevante beskjeder til de som står på lista. Husk du kan nå opptil flere hundre på listene, og de som mottar post er ikke interessert i unødige meldinger.

Når du sender meldinger, så ha følgende regler i mente:
  • Innholdet i meldingen bør være relevant for den listen du sender meldingen til. Typiske meldinger er beskjeder om treningstider, arrangementer, stevner, resultatlister, sosiale tiltak for medemmene i lista etc.
  • Reklame skal ikke sendes. Kjøp og salg av f.eks. brukt treningsutstyr blant medlemmene på ei liste regnes ikke som reklame. For kjøp og salg utover dette henvises til andre kanaler.
  • Diskusjoner mellom enkeltpersoner, som har opphav i tidligere meldinger på lista, skal ikke skje på lista, med mindre diskusjonen fremdeles har relevans for de øvrige medlemmene i lista.
  • Meldinger med personangrep og meldinger med rasistisk, religiøs og/eller politisk budskap skal ikke sendes på lista.
  • Brudd på disse reglene kan medføre at man blir slettet fra listene.

Reglene gjelder også dersom eksterne personer/bedrifter (dvs. som selv ikke står på listene) vil sende meldinger til listene. F.eks. ønskes ikke listene brukt til reklamesendinger. Gruppelistene er sikret ved at de er åpne for kun de som selv står på listene.

Det er ikke tillatt å aktivt eller passivt å videreformidle listene, heller ikke enkeltadresser på listene. Vi ønsker ikke at NTNU-BILs lister skal være en kilde for uønsket e-post (reklame, kjedebrev, “spam”).