Mailinglister

Styret

Gruppeledere

Alle gruppeledere: gruppeledere@bil.ntnu.no

Disse listene er åpne lister (alle kan sende til).

Gruppeadresser

Disse kan brukes for å sende ut informasjon til hele gruppa som helhet, dvs. til alle som ar abonnert på lista. Det er viktig at listene kun brukes til meldinger som er relatert til NTNU-BIL eller SINTEF-BIL og bedriftsidrett. Se regler nederst på denne siden!

Følgende gruppelister eksisterer på Sympa: (Listene er lukket, dvs. du må være medlem på lista for å sende melding.)

Alle gruppene ovenfor bruker også spond.com som informasjonskanal.


Følgende grupper bruker bare annen informasjonskanal:

 • golf bruker spond.com
 • handball-d (damelag) bruker facebook
 • handball-h (herrelag) bruker facebook
 • innebandy bruker spond.com
 • loping  bruker spond.com
 • mosjonsparti bruker spond.com
 • orientering bruker spond.com
 • volleyball bruker spond.com

Innmelding til ei gruppeliste

Send en blank melding til <listenavn>-subscribe@bil.ntnu.no
For eksempel: sykling-ntnu-subscribe@bil.ntnu.no
uten noe tekst i tittel(subject). (Gjelder ikke styre og gruppeldere.) Etter godkjenning fra listeeier blir du innskrevet og får tilsendt en bekreftelse.

Utmelding fra ei gruppeliste

Send en blank melding til <listenavn>-unsubscribe@bil.ntnu.no
For eksempel: sykling-ntnu-unsubscribe@bil.ntnu.no
uten noe tekst i tittel(subject). Du får tilsendt bekreftelse.

Hvem står på listene?

På nettsida https://lists.ansatt.ntnu.no/sympaview/ kan du se hvilke sympa-lister ved NTNU som du er medlem av og se hvilke lister som fins. Du kan også sende meldinger. Til åpne lister kan du også foreta av- og påmelding. Siden krever pålogging med vanlig NTNU-brukernavn/passord. Trykk ? oppe til høyre for hjelp.

Mer avansert tilgang til “Sympa” får du på nettsida https://lists.ansatt.ntnu.no/bil.ntnu.no hvor du kan logge seg inn ved NTNU-brukernavn/passord eller ved å gi en epostadresse og be om å få tilsendt passord dersom første innlogging. Hjelp til å bruke disse mulighetene https://lists.ansatt.ntnu.no/bil.ntnu.no/help/user


Svartelisting og sletting

Gjentagne retur/feilmeldinger fra en mottaker fører til at adressen slettes på lista. Husk derfor å meld inn endringer i e-post-adressen din! Evt. send melding til tilhørende <listenavn>-request@bil.ntnu.no.

Regler for bruk av epostlistene

Epostlistene er laget for at man skal kunne gi relevante beskjeder til de som står på lista. Husk du kan nå opptil flere hundre på listene, og de som mottar post er ikke interessert i unødige meldinger.

Når du sender meldinger, så ha følgende regler i mente:
 • Innholdet i meldingen bør være relevant for den listen du sender meldingen til. Typiske meldinger er beskjeder om treningstider, arrangementer, stevner, resultatlister, sosiale tiltak for medemmene i lista etc.
 • Reklame skal ikke sendes. Kjøp og salg av f.eks. brukt treningsutstyr blant medlemmene på ei liste regnes ikke som reklame. For kjøp og salg utover dette henvises til andre kanaler.
 • Diskusjoner mellom enkeltpersoner, som har opphav i tidligere meldinger på lista, skal ikke skje på lista, med mindre diskusjonen fremdeles har relevans for de øvrige medlemmene i lista.
 • Meldinger med personangrep og meldinger med rasistisk, religiøs og/eller politisk budskap skal ikke sendes på lista.
 • Brudd på disse reglene kan medføre at man blir slettet fra listene.

Reglene gjelder også dersom eksterne personer/bedrifter (dvs. som selv ikke står på listene) vil sende meldinger til listene. F.eks. ønskes ikke listene brukt til reklamesendinger. Gruppelistene er sikret ved at de er åpne for kun de som selv står på listene.

Det er ikke tillatt å aktivt eller passivt å videreformidle listene, heller ikke enkeltadresser på listene. Vi ønsker ikke at NTNU-BILs lister skal være en kilde for uønsket e-post (reklame, kjedebrev, “spam”).