Løping

NTNU BIL LØPING

Nettside: ntnubil.no/loping

Kommunikasjonskanal: Egen Facebook-gruppe her.

Samt egen epostliste.

Meld fra til gruppeleder brynjar.f.svarva@ntnu.no ved innmelding i NTNU-BIL Løping.

Gruppeleder

Kontaktperson: Brynjar Svarva, brynjar.f.svarva@ntnu.no 

Aktiviteter

Hovedaktiviteten i gruppen er Terrengkarusellen i Trondheim.

Det inviteres i tillegg til to andre løp av en mer sosial karakter der en treffer flere i gruppen og andre kolleger i NTNU-organisasjonen. Disse er «Theisen Rundt» (grus/terrengløp rundt Theisendammen, 1.8 km) og NTNU Bråtesten (terrengløp utviklet av Oddvar Brå, mer info her). 

Løpene foregår på slutten av arbeidsdagen og kan benyttes som et tilbud innenfor NTNUs gratis treningstime for ansatte

Datoer for 2020 er:

• Theisen Rundt

• Bråtesten

Send mail til brynjar.f.svarva@ntnu.no for påmelding. Ingen startkontigent, deltagelse på eget ansvar.

Medlemskap NTNU BIL

Kontingent: Kun 250 kr/år (evt. 2100 kr inkludert adgang SiT’s idrettsbygg). Nærmere informasjon.

Aktuelle løp:

Terrengkarusellen i Trondheim.

Økonomi og startkontigenter:

Gjennom budsjettet fra NTNU-BIL har gruppa muligheter for delvis dekning av startkontingenter i terreng- og gateløp. Dekningen baserer seg på ordinær påmelding, ikke etteranmelding. Betingelsen for refunderinger er at man må være medlem og betalt kontingenten for inneværende år og at en er påmeldt under klubb NTNU-BIL, NTNU eller SINTEF-NTNU, evt. NTNU i kombinasjon med en aktiv klubb (eks. Byåsen IL/NTNU-BIL). I tillegg må man registrere seg hos «Min Idrett».

For å få dekning må man kunne vise til kvitteringer og sende disse inn ved slutten av sesongen. Gruppelederen sender under nærmere informasjon via epost etter sesongen.