Kategorier
Uncategorized

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte i NTNU-BIL

  • Tid: mandag 13. mars kl. 16:00 – ca 18:00.
  • Sted:  NTNU Technology Transfer AS, Dybdahlsgården, Dybdahls veg 3-5 N, 2. etg, inngang fra Dybdahls veg.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes  styre@bil.ntnu.no  seinest 14 dager før,  dvs. mandag 27. februar (gjerne tidligere). Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli kunngjort her på ntnubil.no seinest éi uke før årsmøtet.

Informasjon:

  • Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Innkallingen vil senere bli sendt til alle registrerte medlemmer på Spond. Hver gruppe må være representert. Viser til vedtak besluttet på tidligere årsmøte:  Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjett.
  • For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
  • Valgkomiteensforslag legges fram på årsmøtet. Gruppeledere må skaffe egen etterfølger dersom de trekker seg.
  • Det serveres pizza og mineralvann fra kl. 15:45.

Sakspapirer til årsmøtet, lenker oppdateres etterhvert:

Innsendte forslag for behandling på årsmøtet:

(kommer)

Velkommen til årsmøtet!

Mvh. styret

31. jan 23. Rev. sist 8. feb. 23.