Kategorier
Uncategorized

SiTs faktura på 50 kr

I november 2022 blir det fra SiT sendt ut en tilleggsfaktura på 50 kr til alle medlemmer som betaler for NTNU-BIL-medlemsskapet med Avtalegiro gjennom SiT, dvs. avtale «Ansatt 12 mnd binding», 225 kr/mnd. Fakturaen sendes enten på AvtaleGiroen eller som faktura på epost/digipost.

Bakgrunnen for denne fakturaen:
NTNU-BIL er en del av NIF og må følge deres reglement. I 2019 bestemte idrettstinget at minstebeløpet for medlemsskap i et medlemsslag i NIF er på 50 kr. For å sikre at dette oppfylles bestemte SiT med nyordningen i 2021 at det må være minimum én overføring fra medlemmer på minst 50 kroner som går direkte til idrettslaget i løpet av året.

I løpet av et år betaler du 250 kr i medlemsavgift til NTNU-BIL gjennom SiT. Disse 250 kr er satt sammen av de nevnte 50 kr pluss ca. 17 kr per måned (av den faste månedlige betalingen til SiT).